تعرفه حمل بار به شهرستان ها

هزینه های حمل بار و کالا به شهرستان
اتوبار | باربری | اسباب کشی | تعرفه حمل بار از مبدا تهران به شهرستان ها
تعرفه حمل بار به شهرستان 
در ابتدا لازم است به نکات زیر توجه ویژه فرمایید
 نقطه مبدا کلیه مناطق  استان تهران  و  البرز  در نظر گرفته شده است.
 مبالغ اعلامی شده کاملا قطعی نبوده و با توجه به موقعیت و شرایط  روز در خواست شما عزیزان ممکن است تا  ۲۰ % بیشتر و یا کمتر اعلام شود
 شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی با عقد قرارداد برون سپاری  میتوانند از ۵% تخفیف به عنوان هدیه شرکت تمام کار برخوردار گردند
  قیمت های مندرج در لیست فقط هزینه وسیله نقلیه  حمل بوده و خدمات مازاد مانند کارگر باربر و تکنسین بسته بند وهزینه بیمه بار و … شامل هزینه های مازاد بر این مبالغ می گردند.
بنز خاور ۶۰۸-بنز خاور ۸۰۸-هیوندا-ایسوزو- بادسان و… کامیونت های مورد استفاده جهت حمل بار در این اتوبار می باشند
  حداقل طول کامیونت مسقف  اتوبار تمام کار ۵ متر و عرض ۲/۲و ارتفاع۲/۲ می باشد.
توصیه:جهت حمل و نقل کالاهای حساس و آسیب پذیر پیشنهاد ما(کامیونت مسقف) می باشد.
 طول کامیونت روباز اتوبار تمام کار ۴متر و ۶۰ سانتیمتر و  عرض ۲/۲۰ می باشد.
توصیه:جهت حمل و نقل         میوه و تره بار   –  کالاهای صنعتی  -تجاری – مصالح ساختمانی      از کامیون روباز    استفاده میگردد.
مبالغ   در مبنای     هزار تومان     می باشد.
استان مرکزی                
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ اراک    ۲۳۰ ۲۶۰ ۳۵۰ ۴۵۰ ۵۵۰ ۶۰۰ درحال بروز رسانی
  ۲ ساوه ۱۹۰ ۲۲۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ درحال بروز رسانی
  ۳ نوبران ۲۱۰ ۲۴۰ ۳۲۰ ۴۲۰ ۵۲۰ ۶۲۰ درحال بروز رسانی
  ۴ تفرش ۲۴۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۳۷۰ ۴۷۰ ۵۹۰ درحال بروز رسانی
  ۵ خمین ۲۴۰ ۲۷۰ ۳۷۰ ۴۷۰ ۵۷۰ ۷۰۰ درحال بروز رسانی
  ۶ محلات ۲۴۰ ۲۷۰ ۳۷۰ ۴۷۰ ۵۷۰ ۶۸۰ درحال بروز رسانی
  ۷ شازند ۲۵۰ ۲۸۰ ۳۷۰ ۴۷۰ ۵۷۰ ۶۵۰ درحال بروز رسانی
استان اردبیل                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ اردبیل ۳۷۰ ۴۰۰ ۴۹۰ ۵۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ خلخال ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۲۰ ۵۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ مشکین شهر ۴۱۰ ۴۴۰ ۵۷۰ ۶۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ بیله سوار ۴۹۰ ۵۲۰ ۶۳۰ ۶۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ گرمی ۴۶۰ ۴۹۰ ۵۸۰ ۶۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ پارس اباد ۵۴۰ ۵۷۰ ۶۷۰ ۷۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ سرعین ۳۷۰ ۴۰۰ ۴۹۰ ۵۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان خراسان شمالی                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ بجنورد ۴۱۰ ۴۴۰ ۵۸۰ ۶۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ جاجرم ۴۱۰ ۴۴۰ ۵۵۰ ۶۱۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ اشخانه ۴۰۰ ۴۳۰ ۵۴۰ ۶۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ شیروان ۴۱۰ ۴۴۰ ۵۵۰ ۶۱۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ درگز ۵۵۰ ۵۸۰ ۶۵۰ ۷۱۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ اسفراین ۴۹۰ ۵۲۰ ۵۹۰ ۶۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان گلستان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ گرگان ۲۸۰ ۳۱۰ ۴۰۰ ۴۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ بندر ترکمن  ۲۷۰ ۳۰۰ ۳۹۰ ۴۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ علی اباد ۳۰۰ ۳۳۰ ۴۳۰ ۵۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ مینودشت ۳۳۰ ۳۶۰ ۴۷۰ ۵۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ گنبد  ۳۵۰ ۳۸۰ ۴۹۰ ۵۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ کلاله ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۱۰ ۵۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ کلوگاه ۲۵۰ ۲۸۰ ۴۵۰ ۵۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان کهگیلویه و بویر احمد                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ یاسوج ۴۴۰ ۴۵۰ ۵۵۰ ۶۴۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ گچساران ۴۸۰ ۵۶۰ ۶۸۰ ۸۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ دهدشت ۴۴۰ ۵۵۰ ۶۷۰ ۸۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان آذربایجان غربی                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ ارومیه ۳۶۰ ۳۹۰ ۴۸۰ ۵۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ پیرانشهر ۳۷۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۵۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ تکاب  ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۰۰ ۵۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ مهاباد ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۰۰ ۵۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ خوی ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۱۰ ۵۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ ماکو ۴۵۰ ۴۸۰ ۵۹۰ ۶۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ سلماس ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۲۰ ۵۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ نقده ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۲۰ ۵۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۹ بوکان ۳۹۰ ۴۲۰ ۵۳۰ ۶۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان آذربایجان شرقی                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ تبریز ۳۲۰ ۳۵۰ ۴۵۰ ۵۲۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ میانه ۳۰۰ ۳۳۰ ۴۱۰ ۴۸۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ اهر ۳۶۰ ۳۹۰ ۴۹۰ ۵۶۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ مرند ۳۷۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۵۷۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ جلفا ۴۱۰ ۴۴۰ ۵۵۰ ۶۲۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ بناب ۳۵۰ ۳۸۰ ۵۰۰ ۵۷۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ کلبیر ۳۶۰ ۳۹۰ ۵۰۰ ۵۷۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ سراب ۳۴۰ ۳۷۰ ۴۷۰ ۵۴۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۹ اذر شهر ۳۵۰ ۳۸۰ ۴۸۰ ۵۵۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان خرم آباد                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ خرم اباد ۳۰۰ ۳۳۰ ۴۳۰ ۵۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ الیگودرز ۲۸۰ ۳۱۰ ۴۱۰ ۴۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ نور اباد ۳۰۰ ۳۳۰ ۴۳۰ ۵۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ بروجرد ۲۷۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۴۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ پلدختر ۳۴۰ ۳۷۰ ۴۷۰ ۵۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ کوهدشت ۳۹۰ ۴۲۰ ۵۳۰ ۶۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ دورود ۲۷۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۴۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان خوزستان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ اهواز ۴۷۰ ۵۰۰ ۶۲۰ ۶۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ اندیمشک ۴۴۰ ۴۷۰ ۵۸۰ ۶۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ ایذه ۴۷۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ رامهرمز ۴۹۰ ۵۲۰ ۶۳۰ ۷۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ خرمشهر ۵۵۰ ۵۸۰ ۷۰۰ ۷۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ بندر امام ۵۸۰ ۶۱۰ ۷۳۰ ۸۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ بهبهان ۵۳۰ ۵۶۰ ۶۵۰ ۷۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ سوسنگرد ۵۱۰ ۵۴۰ ۶۳۰ ۷۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۹ مسجد سلیمان ۵۱۰ ۵۴۰ ۶۳۰ ۷۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۱۰ رامشهر ۴۸۰ ۵۱۰ ۶۰۰ ۶۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۱۱ هویزه ۴۹۰ ۵۲۰ ۶۲۰ ۶۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان اصفهان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ اصفهان ۲۴۰ ۲۷۰ ۳۷۰ ۴۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ کاشان ۲۳۰ ۲۶۰ ۳۵۰ ۴۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ اردستان ۲۴۰ ۲۷۰ ۳۶۰ ۴۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ شهر رضا ۲۶۰ ۲۹۰ ۴۰۰ ۴۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ سمیرم ۲۸۰ ۳۱۰ ۴۲۰ ۵۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ خور ۲۹۰ ۳۲۰ ۴۳۰ ۵۱۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ نیک ابد ۲۹۰ ۳۲۰ ۴۲۰ ۵۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان کرمان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ کرمان ۴۷۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ رفسنجان ۴۴۰ ۴۷۰ ۵۷۰ ۶۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ راور ۴۲۰ ۴۵۰ ۵۵۰ ۶۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ بم ۶۲۰ ۶۵۰ ۷۵۰ ۸۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ شهر بابک ۴۷۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۸۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ منوجان ۶۰۰ ۶۳۰ ۸۰۰ ۸۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ جیرفت ۵۹۰ ۶۲۰ ۷۵۰ ۸۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ سیرجان ۵۳۰ ۵۶۰ ۷۵۰ ۸۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان خراسان رضوی                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ مشهد ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۵۰ ۶۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ قوچان ۴۰۰ ۴۳۰ ۶۰۰ ۶۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ سبزوار ۳۴۰ ۳۷۰ ۴۶۰ ۵۱۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ فریمان ۴۰۰ ۴۳۰ ۴۵۰ ۵۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ سرخس ۴۳۰ ۴۶۰ ۶۵۰ ۷۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ تربت حیدریه ۴۵۰ ۴۸۰ ۶۵۰ ۷۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ تربت جام ۴۵۰ ۴۸۰ ۶۵۰ ۷۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ نیشابور ۳۷۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۵۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۹ کاشمر ۴۵۰ ۴۸۰ ۶۵۰ ۷۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۱۰ بردسکن ۴۵۰ ۴۸۰ ۶۵۰ ۷۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان بوشهر                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ بوشهر ۶۰۰ ۶۳۰ ۷۵۰ ۸۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ بندر دیلم ۶۴۰ ۶۷۰ ۸۰۰ ۸۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ بندر عسلویه ۵۷۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۷۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ بندر کنگان ۶۳۰ ۶۶۰ ۷۸۰ ۸۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ خور موج ۶۳۰ ۶۶۰ ۸۰۰ ۸۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ برازجان ۵۷۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۷۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ بندر دیر ۶۱۰ ۶۴۰ ۷۸۰ ۸۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان سمنان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ سمنان ۲۵۰ ۲۸۰ ۳۵۰ ۴۱۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ شاهرود ۲۷۰ ۳۰۰ ۳۹۰ ۴۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ معلمان ۲۶۰ ۲۹۰ ۳۷۰ ۴۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ گرمسار ۲۰۰ ۲۳۰ ۲۷۰ ۳۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان فارس                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ شیراز ۳۹۰ ۴۲۰ ۵۱۰ ۵۹۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ اباده ۳۷۰ ۴۰۰ ۴۹۰ ۵۷۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ کازرون ۴۳۰ ۴۶۰ ۵۷۰ ۶۵۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ لامرد ۴۷۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۸۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ استهبان ۴۶۰ ۴۹۰ ۶۰۰ ۶۸۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ فیروز اباد ۴۷۰ ۵۰۰ ۶۲۰ ۷۰۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ داراب ۵۰۰ ۵۳۰ ۶۵۰ ۷۳۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ جهرم ۵۰۰ ۵۳۰ ۶۵۰ ۷۳۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۹ بوانات ۵۰۰ ۵۳۰ ۶۵۰ ۷۳۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان گیلان             درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۱ رشت ۲۶۰ ۲۹۰ ۳۵۰ ۴۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ لنگرود ۲۷۰ ۳۰۰ ۳۶۰ ۴۶۰ رحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ انزلی ۲۷۰ ۳۰۰ ۳۶۰ ۴۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ رودبار ۲۴۰ ۲۷۰ ۳۰۰ ۳۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ طالش ۲۸۰ ۳۱۰ ۳۷۰ ۴۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ استارا ۳۴۰ ۳۷۰ ۳۶۰ ۴۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ صومعه سرا ۲۷۰ ۳۰۰ ۳۶۰ ۴۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ تالش ۲۸۰ ۳۱۰ ۳۵۰ ۴۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۹ رضوانشهر ۳۰۰ ۳۳۰ ۳۷۰ ۴۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان زنجان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ زنجان ۲۵۰ ۲۸۰ ۳۸۰ ۴۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ ابهر ۲۳۰ ۲۶۰ ۳۶۰ ۴۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ خدابنده ۲۲۰ ۲۵۰ ۳۵۰ ۴۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ طارم ۲۸۰ ۳۱۰ ۴۲۰ ۴۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ ماهنشان ۲۸۰ ۳۱۰ ۴۴۰ ۵۱۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ قیدار ۲۷۰ ۳۰۰ ۴۱۰ ۴۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ خرمدره ۲۳۰ ۲۶۰ ۳۶۰ ۴۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ سلطانیه ۲۵۰ ۲۸۰ ۳۸۰ ۴۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان چهارمحال بختیاری                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ شهر کرد ۲۹۰ ۳۲۰ ۴۳۰ ۵۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ بروجن ۲۹۰ ۳۲۰ ۴۳۰ ۵۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ لردگان ۳۵۰ ۳۸۰ ۳۹۰ ۴۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ چلگرد ۲۹۰ ۳۲۰ ۴۱۰ ۵۱۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان قم                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ قم ۱۸۰ ۲۱۰ ۲۰۰ ۲۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ منظریه ۱۹۰ ۲۲۰ ۲۴۰ ۲۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ دستجرد ۲۱۰ ۲۴۰ ۳۱۰ ۳۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ سلفچگان ۲۲۰ ۲۵۰ ۳۲۰ ۳۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ دلیجان ۲۴۰ ۲۷۰ ۳۵۰ ۴۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ کهک ۲۱۰ ۲۴۰ ۳۱۰ ۳۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان مازندران                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ ساری ۲۴۰ ۲۷۰ ۴۰۰ ۴۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ رامسر ۲۹۰ ۳۲۰ ۴۴۰ ۵۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ چالوس ۲۶۰ ۲۹۰ ۴۱۰ ۴۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ امل ۲۳۰ ۲۶۰ ۳۸۰ ۴۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ قائمشهر ۲۴۰ ۲۷۰ ۴۰۰ ۴۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ بهشهر ۲۵۰ ۲۸۰ ۴۱۰ ۴۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ زیراب ۲۵۰ ۲۸۰ ۴۰۰ ۴۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ تنکابن ۲۷۰ ۳۰۰ ۴۲۰ ۴۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۹ عباس اباد ۲۶۰ ۲۹۰ ۴۱۰ ۴۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان کردستان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ سنندج ۳۳۰ ۳۶۰ ۴۸۵ ۵۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ قروه ۳۱۰ ۳۴۰ ۴۶۵ ۵۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ کامیار ۳۱۰ ۳۴۰ ۴۶۵ ۵۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ مریوان ۴۲۰ ۴۵۰ ۵۸۵ ۶۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ بانه ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۶۵ ۶۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ بیجار ۳۲۰ ۳۵۰ ۴۸۵ ۵۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ دیواندره ۳۵۰ ۳۸۰ ۵۱۵ ۵۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان قزوین                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ قزوین ۱۹۰ ۲۲۰ ۳۱۰ ۳۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ ابیک ۱۷۰ ۲۰۰ ۲۸۰ ۳۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ تاکستان ۲۲۰ ۲۵۰ ۳۳۰ ۳۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ بوئین زهرا ۲۳۰ ۲۶۰ ۳۵۰ ۴۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ آوج ۲۴۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۳۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ الموت ۲۳۰ ۲۶۰ ۳۵۰ ۴۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان کرمانشاه                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ کرمانشاه ۳۰۰ ۳۳۰ ۴۸۵ ۵۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ سنقز ۳۰۰ ۳۳۰ ۴۷۵ ۵۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ قصرشرین ۴۴۰ ۴۷۰ ۶۳۵ ۶۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ اسلام اباد ۳۵۰ ۳۸۰ ۵۳۵ ۵۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ کنگاور ۲۹۰ ۳۲۰ ۴۸۵ ۵۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ گیلانغرب ۳۹۰ ۴۲۰ ۵۸۵ ۶۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ پاوه ۴۰۰ ۴۳۰ ۵۸۵ ۶۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان همدان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ همدان ۲۷۰ ۳۰۰ ۴۲۵ ۴۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ قروه ۲۸۰ ۳۱۰ ۴۷۵ ۵۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ اسداباد ۲۸۰ ۳۱۰ ۴۷۵ ۵۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ ملایر ۲۷۰ ۳۰۰ ۴۵۵ ۵۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ نهاوند ۲۸۰ ۳۱۰ ۴۵۰ ۵۱۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ تویسرکان ۳۰۰ ۳۳۰ ۴۵۰ ۵۱۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان ایلا م                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ ایلام ۳۸۰ ۴۱۰ ۵۵۵ ۶۰۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ سرابله ۴۲۰ ۴۵۰ ۵۸۵ ۶۳۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ مهران ۴۹۰ ۵۲۰ ۶۶۵ ۷۱۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ ابدانه ۴۵۰ ۴۸۰ ۶۰۵ ۶۵۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ دره شهر ۴۳۰ ۴۶۰ ۵۸۵ ۶۳۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ موسیان ۴۹۰ ۵۲۰ ۶۶۵ ۷۱۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ دهلران ۵۲۰ ۵۵۰ ۶۸۵ ۷۳۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان هرمزگان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ بندر عباس ۶۰۰ ۶۳۰ ۷۷۰ ۸۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ حاجی اباد ۵۹۰ ۶۲۰ ۷۵۰ ۸۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ میناب ۶۱۰ ۶۴۰ ۷۷۰ ۸۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ جاسک ۶۸۰ ۷۱۰ ۸۵۰ ۹۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ لنگه ۶۸۰ ۷۱۰ ۸۴۰ ۸۹۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ کیش ۷۵۰ ۷۸۰ ۹۲۰ ۹۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ قشم ۷۵۰ ۷۸۰ ۹۲۰ ۹۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۸ بندر چارک ۷۵۰ ۷۸۰ ۹۲۰ ۹۷۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان سیستان و بلوچستان                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ زاهدان ۸۰۰ ۸۲۰ ۸۵۰ ۹۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ زابل ۸۶۰ ۸۸۰ ۸۶۰ ۹۴۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ ایرانشهر ۸۵۵ ۸۷۵ ۸۶۰ ۹۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ نیکشهر ۸۴۵ ۸۶۵ ۸۵۰ ۹۷۵ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ چابهار ۸۴۰ ۸۶۰ ۹۰۰ ۹۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ سراوان ۸۵۰ ۸۷۰ ۹۰۰ ۹۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ خاش ۸۵۰ ۸۷۰ ۹۵۰ ۹۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان یزد                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ یزد ۳۲۰ ۳۵۰ ۴۷۰ ۵۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ اردکان ۳۰۰ ۳۳۰ ۴۴۰ ۵۰۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ بافق ۳۷۰ ۴۰۰ ۴۷۰ ۵۳۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ عقدا ۳۲۰ ۳۵۰ ۴۶۰ ۵۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ چادر ملو ۴۵۰ ۴۸۰ ۶۲۰ ۶۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ میبد ۳۲۰ ۳۵۰ ۴۶۰ ۵۲۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۷ ابرکوه ۳۷۰ ۴۰۰ ۵۲۰ ۵۸۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
استان خراسان جنوبی                  
    شهر کرایه حمل بار توسط وانت پیکان-تا۷۰۰کیلوگرم  هزینه حمل بار توسط وانت نیسان-تا ۲تن قیمت حمل بار توسط کامیونت روباز-تا۳۵۰۰کیلوگرم تعرفه حمل بار توسط کامیونت روبسته-تا ۳۵۰۰کیلوگرم  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۷ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط کامیون تا وزن ۱۰ تن  نرخ کرایه حمل بار توسط تریلر تا ۲۰ تن
  ۱ بیرجند ۵۷۰ ۶۰۰ ۸۰۰ ۸۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۲ گناباد ۴۷۰ ۵۰۰ ۶۹۰ ۷۵۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۳ قائن ۴۶۰ ۴۹۰ ۶۸۰ ۷۴۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۴ طبس ۵۵۰ ۵۸۰ ۸۰۰ ۸۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۵ نهبندان ۷۰۰ ۷۳۰ ۸۰۰ ۸۶۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی
  ۶ فردوس ۴۷۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۸۱۰ درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی درحال بروز رسانی

تعرفه  حمل بار به شهرستان

باربری اتوبار وانت بار کامیونت کامیون از تهران و کرج به شهرستان ها

باربری کرایه-حمل بار-قیمت اتوبار-تعرفه حمل بار-تعرفه باربری به شهرستان-دستمزد کارگر باربری

اقدام به انتشار نرخ نامه مصوب  حمل بار توسط وانت بار و کامیونت و کامیون سال ۱۳۹۶   خود مطابق با جدول زیر با ذکر جزییات نموده است.

لازم به ذکر است…

-مبالغ  مندرج در جدول بر حسب هزار تومان می باشد.

-تعرفه حمل بار از مبدا تهران و کرج به کلیه شهر ها و شهرستان ها می باشد

-هزینه حمل بار از شهرستانها به تهران و کرج  نیز کاملا مشابه می باشد

-اتوبار تمام کار از انواع وانت بار , کامیونت , کامیون با ظرفیت و ابعاد مختلف به شرح زیر بهره میگیرد

– وانت پیکان ظرفیت حمل ۸۰۰ کیلوگرم   ابعاد طول ۱٫۵m  عرض ۱٫۲m

– وانت نیسان  ظرفیت حمل ۲۰۰۰ کیلوگرم   ابعاد طول ۱٫۹m  عرض ۱٫۵m

-وانت مزدا      ظرفیت حمل ۱۰۰۰ کیلوگرم   ابعاد طول ۱٫۷m  عرض ۱٫۴m

خاور۶۰۸=خاور۸۰۸-ایسوزو-هیوندا-بادسان و…  ابعاد اتاق بار ( طول  از ۴٫۲m الی ۶m  بسته به نوع وسیله حمل –  عرض ۲٫۴m )

کامیون بنز ۹۱۱   با ظرفیت حمل باز تا ۷ تن –  ابعاد اتاق بار ( طول  ۵٫۷m  –  عرض ۲٫۶m )

کامیون بنز ۶چرخ با ظرفیت حمل بار تا ۱۰ تن    ابعاد اتاق بار ( طول  ۶m  –  عرض ۲٫۶m )

کامیون ۱۰ چرخ با ظرفیت حمل بار تا ۲۰ تن      ابعاد اتاق بار ( طول  ۶٫۷m  –  عرض ۲٫۸m )

تریلر ۱۸ چرخ  با ظرفیت حمل ۲۴ تن    ابعاد اتاق بار ( طول  ۱۳٫۶m  –  عرض ۲٫۶m )

 

-جهت حمل اسباب منزل و مبلمان و کالاهای  حساس   از کامیونت هایی با اتاق بار مسقف فلزی که درون اتاق بار خود حدودا ۵۰ پتو جهت استتفاده مابین لوازم و همچنین اطراف اتاق بار با موکت دیوارپوش گشته توصیه میگردد

-هزینه بارگیری و تخلیه توسط کارگران مجرب و متخصص در این زمینه   به صورت جداگانه  محاسبه میشود

  • هزینه حمل بار توسط کارگر ۳۰۰۰۰ الی ۴۵۰۰۰ تومان می باشد
  • هزینه حمل یخچال ساید بای ساید و شیشه میز کنفرانس ۱۰ میلیمتر به بالا به زای هر طبقه ۸۰۰۰ تومان محاسبه میگردد
  • تعرفه حمل گاوصندوق بیش از ۵۰ کیلوگرم به ازائ هر ۵۰ کیلوگرم   هر طبقه ۵۰۰۰ تومان می باشد-   مثال:هزینه حمل یک گاوصندوق ۱۵۰ کیلوگرمی از طبقه ۲ به طبقه ۲    برابر است با ۶۰ هزار تومان     ( ۲+۲)* ۵۰۰۰ *۳
  • دستمزد کارگر باربر جهت حمل پیانو  بسته به نوع پیانو به ازاء هر طبقه جابجایی ۱۰ الی۲۰ هزار تومان می باشد
  • هزینه دستمزد کارگر باربر خالی   به ازائ هر نفر ۵۰۰۰۰ تومان می باشد

 

  

 ارائه مشاوره رایگان با ما در تماس باشید

 تلفن تماس:    ۴۸۰۴۲  – ۰۲۱    (۵رقمی)

غرب تهران :  ۶۶ ۲۲ ۲۲ ۴۴

شمال و شرق تهرق : ۵۵۵  ۵۲ ۲۲۲

مرکز و جنوب تهران :  ۱۱ ۴۴ ۴۴ ۸۸

پاسخگویی از طریق پیامک:۹۰۰ ۸۸ ۱۱۰ ۰۹۰

 

 

دسترسی سریع به اتوبار تمام کار و سایر خدمات

برای اطلاع از سرویس های اتوبار تمام کار و مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید. اتوبار تمام کار تخصصی ترین شرکت حمل بار و اتوبار می باشد. این شرکت به عنوان بهترین اتوبار تهران آماده خدمت رسانی در تهران و شهرستان ها می باشد.